5 phút học tiếng Anh buổi sáng cùng cô Thùy ED

5 phút học tiếng Anh buổi sáng cùng cô Thùy ED

Chào ngày mới! Sáng học tiếng Anh- Chiều học tiếng Anh - Tối học IELTS! Ngày hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu 5 phút khóa học luyện thi IELTS buổi sáng bằng bài học nho nhỏ sau đây nhé các em:

Phân biệt TRUST vs. BELIEVE

TRUST và BELIEVE đôi khi cũng được sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có những sự khác biệt nhất định.

Về mức độ:TRUST mang nghĩa nhấn mạnh hơn BELIEVE. Mức độ tin của TRUST lớn hơn của BELIEVE.

Về nghĩa:

TRUST

- Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi các em Trust someone có nghĩa là các em tin tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của người đó. Nó cũng có nghĩa là các em nghĩ rằng người đó đáng tin cậy.

- Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được đề cập.

- Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.

BELIEVE

- Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối.
Peter: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise Ill return it tomorrow!
Anna: No need to promise. I believe that you will because I trust in you!

TRUST US - WE CAN BRING YOU TO IELTS SUCCESS

Theo Thuyed IELTS

Real Time Web Analytics