Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE-285 90 giờ

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 13h30'-16h30'

24/10/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB-286 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30'-11h30'

29/10/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng