Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH258 90 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

11/03/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE-259 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

11/03/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB260 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

09/03/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG261 145 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 14:00-17:00

21/03/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng