Home » top hơn 6 đề thi 15 phút toán 8 hay độc nhất » Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có lời giải – Đề 3)


Đề đánh giá Toán 8 học Kì 1 Chương 1 Đại số (Có đáp án – Đề 1)Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Có lời giải – Đề 2)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Có lời giải – Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 4)Đề soát sổ 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Có lời giải – Đề 5)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Có lời giải – Đề 6)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có lời giải – Đề 1)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có đáp án – Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có câu trả lời – Đề 3)Đề kiểm soát 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có giải đáp – Đề 4)Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có câu trả lời – Đề 5)Đề khám nghiệm Đại Số Toán 8 học Kì 1 Chương 2Đề khám nghiệm 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số (Có giải đáp – Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số (Có giải đáp – Đề 3)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có câu trả lời – Đề 1)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có đáp án – Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có giải đáp – Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có lời giải – Đề 4)Đề khám nghiệm Toán 8 học Kì 1 Chương 2 Đại số
Đề soát sổ 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình học (Có đáp án – Đề 1)Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình học (Có đáp án – Đề 2)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình học tập (Có giải đáp – Đề 3)Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 1)Đề kiểm soát 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 2)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học (Có đáp án – Đề 3)Đề kiểm soát 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 4)Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học (Có giải đáp – Đề 5)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình học tập (Có đáp án – Đề 2)Đề khám nghiệm 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình học tập (Có giải đáp – Đề 3)Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương 2 Hình học tập (Có đáp án – Đề 1)Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương 2 Hình học (Có lời giải – Đề 2)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 2 Hình học tập (Có lời giải – Đề 3)Đề bình chọn Học kì 1 Toán 8 (Có câu trả lời – Đề 1)Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 8 (Có câu trả lời – Đề 2)Đề kiểm soát Học kì 1 Toán 8 (Có câu trả lời – Đề 3)Đề chất vấn 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có giải đáp – Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có giải đáp – Đề 2)Đề chất vấn 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có lời giải – Đề 3)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có lời giải – Đề 4)Đề khám nghiệm 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có lời giải – Đề 5)Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có lời giải – Đề 6)Đề khám nghiệm 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có giải đáp – Đề 7)Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có đáp án – Đề 8)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 1)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có lời giải – Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 4)Đề khám nghiệm 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có giải đáp – Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 2)Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có đáp án – Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có lời giải – Đề 1)Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 3)Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có đáp án – Đề 4)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có câu trả lời – Đề 5)Đề chất vấn 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có đáp án – Đề 1)Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học (Có câu trả lời – Đề 2)Đề chất vấn 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có lời giải – Đề 3)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học (Có đáp án – Đề 4)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình học (Có lời giải – Đề 1)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có giải đáp – Đề 2)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 3)Đề kiểm soát 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 4)Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình học (Có lời giải – Đề 5)Đề soát sổ 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình học (Có câu trả lời – Đề 1)Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình học tập (Có câu trả lời – Đề 2)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình học (Có giải đáp – Đề 1)Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình học tập (Có giải đáp – Đề 2)Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình học (Có đáp án – Đề 3)Đề soát sổ Học kì 2 Toán 8 (Tự Luận – tất cả đáp án – Đề 1)Đề khám nghiệm Học kì 2 Toán 8 (Tự Luận – gồm đáp án – Đề 2)Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 8 (TL – TN – bao gồm đáp án – Đề 1)Đề khám nghiệm Học kì 2 Toán 8 (TL – TN – gồm đáp án – Đề 2)350 bài xích tập phép nhân cùng phép chia các đa thức
Bài giảng toán 8Bồi chăm sóc và cải cách và phát triển tư duy đột phá toán 8Chuyên đề phép nhân với phép chia những đa thức
Đề cương cứng ôn tập học kì 1 toán 8Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 toán 8Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn toán 8Đề cương ôn tập toán 8 học tập kì 2Đề cưng cửng toán 8 học kì 2Đề cưng cửng toán 8 học kì 2Nâng cao và trở nên tân tiến toán 8 tập 1Tài liệu tự học tập toán 8Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình học (Có câu trả lời – Đề 3)

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

Cho tam giác ABC, trên cạnh AB và AC lấy những điểm tương ứng D với E. Đường thẳng tuy nhiên song với AC qua D cắt BE tại I, đường thẳng tuy vậy song với AB qua E cắt CD trên K. Chứng minh rằng IK // BC.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 8

Mời quý thầy giáo viên cùng chúng ta học sinh lớp 8 cùng xem thêm tài liệu bộ đề kiểm soát 15 phút Đại số lớp 8 Chương I được thuyed.edu.vn đăng thuyed.edu.vn sau đây.

Xem thêm: Cách Xử Lý Khi Bị Dị Ứng Sữa Rửa Mặt Một Cách Đơn Giản, Dị Ứng Sữa Rửa Mặt


Đây là đề kiểm tra nhằm mục tiêu kiểm tra kỹ năng và kiến thức Chương I môn Đại số lớp 8 của các bạn học sinh. Hy vọng với tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để đạt được hiệu quả cao trong bài bác kiểm tra chuẩn bị tới.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 1

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (a + b)2 – mét vuông + a + b – m

b) x3 + 6x2 + 12x – 8

c) x2 – 7xy + 10y2

d) x4 + 2x3 - 4x – 4

Bài 2 (4 điểm): search x, biết:

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = 0

b) (5x – 4)2 – 49x2 = 0

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1


a) (a + b)2 – m2 + a + b – m = (a + b + m)(a + b – m) + (a + b – m)

= (a + b – m)(a + b + m + 1)

b) x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x – 2)3

Cách khác: x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x3 – 8) - 6x2 + 12x

= (x – 2)(x2 + 2x + 2) + 6x(x – 2) = (x – 2)( x2 + 2x + 2 – 6x) = (x – 2)3

c) x2 – 7xy + 10y2 = x2 – 2xy – 5xy + 10y2 = x(x – 2y) – 5y(x – 2y)

= (x – 2y)(x – 5y)

d) x4 + 2x3 - 4x – 4 = (x4 – 4) + (2x3 – 4x) = (x2 – 2)(x2 + 2) + 2x(x2 – 2)

= (x2 – 2)(x2 + 2 + 2x) = (x - √2)( x + √2)( x2 + 2 + 2x)

Bài 2

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = (3x – 5 – x – 1)(3x – 5 + x + 1)

= (2x – 6)(4x – 4) = 8(x – 1)(x – 3)

Vậy (x – 1)(x – 3) = 0 ⇒ x - 1 = 0 hoặc x - 3 = 0

⇒ x = 1 hoặc x = 3

b)(5x – 4)2 – 49x2 = (5x – 4)2 – (7x)2 = (5x – 4 – 7x)(5x – 4 + 7x)

= (12x – 4)(-2x – 4) = -8(3x – 1)(x + 2)

Vậy (3x – 1)(x + 2) = 0 ⇒ 3x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0

⇒ x = 1/3 hoặc x = -2

Đề kiểm soát 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 2

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:


a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3

c) a3 – b3 + 2b – 2a

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

Bài 2 (4 điểm): tìm kiếm x, biết: x2 + 4x + 3 = 0

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1

a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x = x(x2 + 2xy + y2– 4) = x<(x+y)2-4>

= x(x + y + 2)(x + y – 2)

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3 = (8a3 – b3 ) + (4a2b - 2ab2 )

= (2a – b)(4a2 + 2ab + b2) + 2ab(2a – b)

= (2a – b)( 4a2 + 2ab + b2 + 2ab) = (2a – b)(2a + b)2

c) a3 – b3 + 2b – 2a = (a – b)(a2 + ab + b2) – 2(a – b)

=(a – b)( a2 + ab + b2 – 2)

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2) – 2a(2a – 3b)(2a + 3b)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2 – 4a2 – 6ab) = 9b2(2a – 3b)

Bài 2

x2 + 4x + 3 = x3 + 3x + x + 3 = x(x + 3) + (x + 3)= (x + 3)(x + 1)

Vậy (x + 3)(x + 1) ⇒ x + 3 = 0 hoặc x + 1= 0

⇒ x = -3 hoặc x = -1

...........


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh

thuyed.edu.vn


Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 198 Lượt xem: 1.995 Dung lượng: 97,5 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

cỗ đề soát sổ 15 phút Đại số lớp 8 Chương I thuyed.edu.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Chủ đề liên quan


Mới độc nhất vô nhị trong tuần


Tài khoản
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA