Bất kỳ fan nào mong muốn sử dụng Chiêm liền kề Mộc Luân, trước tiên yêu cầu đọc thật kỹ càng phần ghê Văn của ghê Địa Tạng Chiêm liền kề Thiện Ác Nghiệp Báo cho đến phần chú sớ, giảng thuật của kinh để hiểu rõ khai thị của người yêu Tát Địa Tạng đối với pháp môn phương tiện đi lại Chiêm liền kề Mộc Luân.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng chiêm sát sám nghi

Sau đó, có thể chiếu theo nghi tiết được quy định trong Chiêm cạnh bên Tướng Pháp để triển khai gieo Chiêm ngay cạnh Mộc Luân.

Bằng không thì, rất có thể người tu trì pháp môn phương tiện đi lại này không thực sự thành tâm, tất cả khi còn nghi ngờ sự thù chiến hạ của Chiêm gần cạnh Mộc Luân.

Liên quan mang lại quy tắc tu trì rõ ràng của Chiêm ngay cạnh Mộc Luân, có thể phân phân thành hai một số loại tình trạng, loại thứ nhất là mong muốn cầu được tướng thanh tịnh thuần thiện, từng ngày thường lễ bái Chiêm gần cạnh sám, chỉ chiêm gần cạnh nhóm mộc luân sản phẩm công nghệ nhất, đồ vật hai, rất có thể nghiệm bệnh được việc có thanh tịnh hay không, mà cách thức này hành lại 1-1 giản.

Loại triệu chứng thứ hai là vì sự việc của phiên bản thân hay là của bạn khác, làm việc trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt thường ngày, chạm mặt phải đều ưu tư, nghi ngờ, chiêm ngay cạnh nhằm làm rõ và kiêng sự nghi ngờ, thì gồm thể chỉ cần chiêm gần cạnh nhóm Mộc luân sản phẩm ba, để có thể hiểu rõ ràng về lý trái báo bố đời sinh sống trong đó.

Muốn Chiêm sát Mộc Luân, trước tiên đề xuất theo nghi tiết trong Chiêm gần kề tướng pháp, sẵn sàng chỗ thực hiện thật thanh tịnh với an trí thánh tượng của người thương Tát Địa Tạng, kế tiếp cung kính chí thành đối trước Thánh Tượng của Địa Tạng ý trung nhân Tát, cử hành các nghi thức chiêm sát bao gồm lễ bái, thờ dường, xưng danh, khất thỉnh cầu nguyện.

Bước thứ nhất trong nghi thức Chiêm gần kề là Lễ bái, chúng ta dùng trung ương cúng kính chí thành, đối trước Thánh Tượng của người yêu Tát Địa Tạng, năm vóc gần kề đất, miệng xưng:

Chí vai trung phong kính lễ: Thập phương tuyệt nhất thiết Chư Phật!

Xưng 1 câu lễ 1 lễ.

Chí tâm kính lễ: Thập Phương độc nhất vô nhị Thiết Pháp Tạng.

Xưng 1 câu lễ 1 lễ.

Chí chổ chính giữa kính lễ: Thập Phương tốt nhất Thiết
Hiền Thánh Tăng.

Xưng 1 câu lễ 1 lễ.

Chí trọng tâm kính lễ: Địa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát!

Xưng 3 lần lễ 3 lễ.

Bước vật dụng hai là thờ dường, đây gọi là phương tiện cúng dường, chúng ta lấy hương thơm hoa cũng tương tự các đồ vật khác lấy tu thờ dường, tiệm tưởng mười phương ba đời Chư Phật, mồm xưng:Nghiêm trì mùi hương hoa, như pháp thờ dường.

Nguyện thử hương hoa vân, phát triển thành mãn thập phương giới cúng dường tuyệt nhất thiết Phật.

Thử hạ thị pháp thờ dường, Tôn Pháp chư thánh thiện Thánh, vô bờ Phật thổ trung, thụ dụng tác Phật Sự!

Lễ 1 lễ.

Bước thứ tía là Xưng danh, đây gọi là phương tiện đi lại xưng danh, họ chắp nhị tay lại, tốt nhất tâm mong nguyện:

Đệ tử...hiện là sanh tử phàm phu, tội chướng sâu nặng, băn khoăn nhân duyên nghiệp báo ba đời, lòng những nghi hoặc, từ bây giờ nhân việc…, con xin y theo lời khai thị của người yêu Tát về bố loại luân tướng, như pháp chiêm sát, chí tâm ngưỡng ước Địa Tạng tự Tôn, với nguyện lực đại bi, gia ân cứu vớt độ, tiêu trừ nghi chướng mang đến con.

Sau đó, chúng ta quỳ gối, chắp tay, nhất trung ương xưng niệm:Nam mô Địa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát.

Ngàn câu.

Cuối cùng là khất thỉnh.

Cầu nguyện.

Đây điện thoại tư vấn là phương tiện đi lại cầu nguyện.

Chúng ta lẹo hai tay, độc nhất tâm mong nguyện:Địa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát!

Đại từ đại bi! Duy nguyện hộ niệm ngã, cập tốt nhất thiết bọn chúng sanh, tốc trừ chư chướng, lớn lên tịnh tín, lệnh kim sở quan, xưng thật tương ứng.

Sau khi chấm dứt xong phần nghi thức chiêm sát, rất có thể lấy Chiêm cạnh bên Mộc Luân ra, thực hiện chiêm sát.

Quy tắc tu trì rõ ràng Chiêm giáp Mộc Luân dạng đồ vật nhất: Chỉ Chiêm sát Mộc Luân nhóm đầu tiên và đồ vật hai, ước thuần thiện nghiệp báo.

Phàm là muốn cầu đắc thuần thiện nghiệp báo, chỉ việc làm theo nghi thức chiêm gần cạnh tướng pháp, thực hiện lễ bái, cúng dường, xưng danh, khất thỉnh như đã nói sống trên.

Sau đó, tuần tự chiêm tiếp giáp với nhóm mộc luân trước tiên trước, hiển thị kết quả cho quả báo thiện ác thân 3, khẩu 4, ý 3, gieo mộc luân lên miếng vải sạch, miếng vải vóc phải thật sạch và trải phẳng, thu xếp từ trái qua nên theo đồ vật tự thân, khẩu, ý, biên chép lại những kết quả thể hiện của tập thể nhóm mộc luân thứ nhất về mười nghiệp thiện ác.

Tiếp theo là chiêm giáp nhóm Mộc Luân sản phẩm hai, nhằm nắm rõ hơn phần lớn gì đã hiện ra ở nhóm mộc luân thứ nhất về công dụng thiện độc ác báo, gồm thân 3, khẩu 4, ý 3, theo tuần từ gieo xuống đội Mộc Luân máy hai.

Tuy nhiên, hiệu quả mạnh yếu, lớn bé dại của nhóm Mộc Luân vật dụng hai phải tương xứng với tác dụng mười thiện, mười ác của tập thể nhóm Mộc Luân sản phẩm công nghệ nhất. Ví dụ đội Mộc Luân đầu tiên hiển thị thiện nghiệp không gần kề sanh,không trộm cắp, ko tà dâm, mà nhóm Mộc Luận sản phẩm hai lại hiển thị gạch dài đen của đại ác, thì như vậy là không tương ứng, cần phải chiêm gần kề lại, tiêu trừ nghiệp chướng, một khi có được chí trọng tâm thì sẽ thuận tiện tương ứng.

Sau khi khớp ứng thì ta hoàn toàn có thể biết được cường độ nặng nhẹ của thập thiện thâm độc về thân khẩu ý.

Lúc này, họ cần chí chổ chính giữa sám hối, phát nguyện lễ Chiêm sát Sám, làm thành công khoá tu hành liên tiếp lâu dài, hy vọng rằng hoàn toàn có thể chuyển trở nên được nghiệp chướng của bọn chúng ta, từ cay nghiệt sang thiện nghiệp.

Sau khitu tập Chiêm gần cạnh Sám bảy ngày liên tục, chúng ta cũng có thể trực tiếp chiêm gần kề nhóm Mộc Luân trang bị hai, theo dõi soát sổ mức độ biến hóa nhiều ít, nặng dịu của thiện ác thân khẩu ý, hi vọng hoàn toàn có thể cầu đắc thuần thiện tịnh tâm nghiệp báo.

Tốt nhất bọn họ lựa chọn chiêm sát vào khoảng sáng sớm, lúc này chỉ buộc phải phải triển khai phần nghi tiết khất thỉnh nguyện cầu trong phần Chiêm gần kề tướng pháp như nói sinh hoạt trên, sau đó hoàn toàn có thể thực hiện tại chiêm gần cạnh bánh xe cộ thân, khẩu, ý, chú ý xem bao gồm đắc được thanh tịnh tướng hay không.

Tuy nhiên, khiến cho thật cẩn thận, buộc phải chiêm sát tiếp tục ba lần, nếu phần đông đạt được hiệu quả tam luân Thân, Khẩu, ý phần lớn thuần thiện, thì mới có thể được xem như là đã đắc tịnh tâm tướng.

Quy tắc tu trì ví dụ của pháp môn Chiêm gần kề Mộc Luân dạng thứ hai: Chỉ chiêm cạnh bên nhóm mộc luân lắp thêm ba, để nắm rõ quả báo ba đời.

Nếu do lợi mình, lợi người, chỉ việc chiêm cạnh bên nhóm Mộc Luân máy ba. Để gọi rõ rõ ràng quả báo của tía đời, cũng buộc phải tuân theo nghi tiết trong Chiêm gần kề tướng pháp như thể Lễ bái, thờ dường, Xưng danh, Khất thỉnh cầu nguyện như sẽ nói ở trên.

Sau đó, cầm cố lấy đội Mộc luân sản phẩm công nghệ ba, team mộc luân này còn có tổng cùng 6 miếng, trong mỗi miếng mộc luân thì có 1 mặt trống trơn, 3 mặt còn lại có hiện nay số, viết thứu tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18.

Chúng ta gieo tiếp tục 3 lần liên tiếp, theo 3 lần gieo đó mà lưu lại các số hiện lên, sau đó tính tổng, đối chiếu với kinh Chiêm liền kề Thiện Ác Nghiệp Báo.

Ởphần nói về 189 loại không giống nhau về thiện ác nghiệp từ một đến 160 là nói tới quả báo của đời hiện tại.

Từ 161 mang đến 171 nói đến quả báo đời thừa khứ.

Từ 172 mang đến 189 nói tới quả báo đời tương lai, giả dụ như cả 3 lần gieo tiếp tục mà ra công dụng đều trống trơn, có nghĩa là chứng được trí vô sở hữu, rất có thể hiểu rõ được các thời điểm mèo hung với sai biệt.

Nếu số đông điều cơ mà mình hỏi với số đông điều trong khiếp nói không tương ứng thì bắt buộc lễ bái với chiêm gần kề lại lần mới.

Tượng Phật, người tình Tát
Tượng tình nhân Tát, Thần Linh
Tượng
Tranh
Đồ Thờ
Đồ thờ Cúng
Đèn Nến mùi hương Nhang Trầm
Đồng đồng Việt Nam
Đồ Đồng Việt Nam
Máy Nghe Pháp
Thiết bị âm thanh / máy nghe pháp
Pháp Khí
Pháp Khí Phật Giáo
Pháp Phục
Pháp phục cho Tu Sĩ (Tăng – Ni) – Pháp Phục Tỳ Kheo
Pháp phục Phật tử
Chuỗi Vòng
THEO CHẤT LIỆUChuỗi Vòng hạt Gỗ
Chuỗi Vòng hạt Đá QuýTHEO NHU CẦUÔ tô, Nội thất
Quà khuyến mãi – Đồ trang trí ô tô, Nội Thất
Trà Đạo
Đồ Chay & Thiên Nhiên

ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI

Định Hoằng pháp môn sư thị phạm

*
Tải về bản in Chiêm tiếp giáp Sám Nghi (PDF): nghi tiết  | Bìa & ảnh Địa Tạng tình nhân Tát

Cúng nước

Dâng hương

(Xá)

 

Đảnh lễ Phật 3 lễ

(Xá)

(Quỳ xuống, lẹo tay)

Nhất thiết cung kính, nhất trung ương kính lễ

Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo

(Lễ)

Nghiêm trì hương hoa

Cúng ngoài ra pháp

Nguyện khói hương thơm này

Biến mãn mọi mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Hiền Thánh

Vô biên trong cõi Phật

Lợi ích có tác dụng Phật sự.

Xem thêm: Cho Thuê Chung Cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng Căn 3Pn Full Nội Thất Giá 13

Tất cả Phật, Pháp, Tăng bảo

Thể thường trở nên mãn

Đều tồn tại khắp nơi

Nguyện khiến cho hương hoa này

Đồng như những pháp tánh

Phổ huân tất cả các cõi Phật

Cúng dường có tác dụng Phật sự

Dụng gắng cúng dường tất cả mười phương

Lúc nào thì cũng có.

Hôm nay con xin đem tất cả các Hương hoa, Anh lạc, Tràng phan, Bảo cái, các trang sức đẹp quý báu vi diệu, rất nhiều Âm nhạc, Ánh sáng, Đèn nến, Ẩm thực, Y phục, Ngọa cụ, dung dịch men v.v… cho tới tất cả những hình thức trang nghiêm cúng dường tận mọi mười phương, nhưng mà mình hoàn toàn có thể hình dung ghi nhớ tưởng, mọi cùng chung với tất cả chúng sanh, dâng hiến cúng dường. Vào các thế giới có fan tu thờ dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu fan chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu bái dường.

Lại nguyện thân bé nhanh chóng hoàn toàn có thể biến khắp các cõi nước, làm việc mỗi nơi có Phật – Pháp – Tăng, các dùng toàn bộ những mức sử dụng trang nghiêm, thuộc với toàn bộ chúng sanh phụng hiến, cúng nhường cho toàn bộ Pháp thân, nhan sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù vật Miếu tháp và tất cả các Phật sự của các đức Phật.

Cúng dường toàn bộ Pháp tạng và vị trí thuyết pháp.

Cúng dường tất cả các Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện thuộc với toàn bộ chúng sanh, tu hành cúng bên cạnh đó thế, từ từ được thành tích Lục bố La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tĩnh, ko sanh, ko diệt, một vị bình đẳng, tránh niệm thanh tịnh, cứu vớt cánh viên mãn.

Cúng nhường xong, tất cả cung kính. (Lễ)

(Đứng lên, chắp tay trang nghiêm)

 

 

 

KHỞ
I THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN

 

Nhất trọng điểm phụng thỉnh: Nam mô Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật (Đọc 3 lần – 1 lễ)Nhất trọng tâm phụng thỉnh: Nam mô Tỳ Bà Thi đẳng quá khứ thất Phật (3 lần – 1 lễ)Nhất tâm phụng thỉnh: Nam tế bào Phổ quang quẻ Phật đẳng ngũ thập tam Phật (3 lần – 1 lễ)Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam mô độc nhất thiết chư Phật download Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ vật Miếu tháp, tốt nhất thiết Phật sự (3 lần – 1 lễ)Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh: Nam tế bào Thập Phương Tam cố gắng Nhất Thiết Chư Phật (3 lần – 1 lễ)Nhất tâm phụng thỉnh: Nam tế bào Chiêm liền kề Thiện Ác Nghiệp Báo khiếp Vi Diệu Pháp Tạng (3 lần – 1 lễ)Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh: Nam tế bào Thập Phương độc nhất vô nhị Thiết Pháp Tạng (3 lần – 1 lễ)Nhất trung khu phụng thỉnh: Nam mô Thập Phương độc nhất Thiết hiền khô Thánh (3 lần – 1 lễ)Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam tế bào Kiên Tịnh Tín người thương Tát Ma Ha Tát (3 lần – 1 lễ)Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Nam mô trở nên Kiết người yêu Tát, Quán nắm Âm người tình Tát Ma Ha Tát

(3 lần – 1 lễ)

Nhất trọng điểm phụng thỉnh: Nam tế bào Địa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát (3 lần – 3 lễ)Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Phạm say mê Tứ Vương, Thiên Long chén Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, độc nhất Thiết Thánh Chúng. (3 lần – 1 xá)

 

(Quỳ xuống – lẹo tay)

Duy nguyện Đức yêu thích Ca từ bỏ phụ, thất Phật nạm Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha trung ương đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang đãng lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. (3 lần – 1 lễ)

Chiêm gần kề Thiện Ác quả báo Tôn Kinh, tất cả mười phương, Pháp tạng thanh tịnh, thuộc chân Pháp tánh, sung mãn lỗi không, hiển hiện tại đạo tràng nhận con cúng dường. (3 lần – 1 lễ)

Kiên Tịnh Tín nhân tình Tát, đổi thay Kiết người yêu Tát, Quán nạm Âm người thương Tát, Đẳng Thập Phương duy nhất Thiết hiền Thánh, không xả từ bi, quang lâm Pháp tọa, mến xót ủng hộ, chứng tỏ hành pháp của con. (3 lần – 1 lễ)

Địa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu vãn thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời dìu dịu an ủi, để cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại tự đại bi, không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện mang lại con. (3 lần 1 lễ)

(Đứng lên – chắp tay)

Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam chơn tể, tùy thuận lời thỉnh của con, kéo dài đạo tràng, lo lắng các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu. (3 lần – xá)

TÁN – LỄ TAM BẢO

Con nghe mọi mười phương, công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, trung tâm hoan tin vui kính lễ. Từng tu vô lượng phước, ni được lễ vắt Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường xuyên tu pháp bái dường.

Nhất trọng điểm đảnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Thi Khí PhậtNhất trung khu đảnh lễ Tỳ Xá Phù PhậtNhất trung khu đảnh lễ Câu giữ Tôn PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Câu na Hàm Mâu Ni PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Ca Diếp PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật

——————————————————–

Nhất trọng điểm đảnh lễ Phổ quang quẻ PhậtNhất trung ương đảnh lễ Phổ Minh PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Phổ Tịnh PhậtNhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạt cừu Đàn hương thơm PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Chiên Đàn quang quẻ PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Ma Ni Tràng PhậtNhất trung ương đảnh lễ Hoan hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Nhất Thiết trần gian Nhạo loài kiến Thượng Đại Tinh Tấn PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng quang PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Hải Đức quang quẻ Minh PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim quang PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Đại Bi quang đãng PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Từ Lực vương vãi PhậtNhất tâm đảnh lễ Từ Tạng PhậtNhất trung khu đảnh lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm chiến hạ PhậtNhất trung khu đảnh lễ Hiền Thiện Thủ PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Thiện Ý PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Quảng trang nghiêm Vương PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Kim Hoa quang PhậtNhất trung khu đảnh lễ Bảo chiếc Chiếu ko Tự tại Lực vương vãi PhậtNhất trọng tâm đảnh lễ Hư không Bảo Hoa quang PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Lưu Ly nghiêm túc Vương PhậtNhất trọng tâm đảnh lễ Phổ Hiện dung nhan Thân quang quẻ PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Bất Động Trí quang quẻ PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Hàng Phục bọn chúng Ma vương PhậtNhất trung khu đảnh lễ Tài quang quẻ Minh PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Trí Huệ chiến thắng PhậtNhất trung khu đảnh lễ Di Lặc Tiên quang quẻ PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương vãi PhậtNhất trung ương đảnh lễ Thế Tịnh quang quẻ PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Long Chủng Thượng Tôn vương PhậtNhất trung ương đảnh lễ Nhật Nguyệt quang đãng PhậtNhất trung khu đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu quang PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Huệ Tràng chiến hạ Vương PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự trên Lực vương PhậtNhất tâm đảnh lễ Diệu Âm chiến hạ PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Thường quang quẻ Tràng PhậtNhất vai trung phong đảnh lễ Quan núm Đăng PhậtNhất trung tâm đảnh lễ Huệ oai vệ Đăng vương PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Pháp chiến thắng Vương PhậtNhất tâm đảnh lễ Tu Di quang PhậtNhất trung khu đảnh lễ Tu Ma na Hoa quang đãng PhậtNhất tâm đảnh lễ Ưu Đàm chén La Hoa Thù thắng Vương PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Đại Huệ Lực vương PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ A Súc Tỳ Hoan hỷ Quang PhậtNhất chổ chính giữa đảnh lễ Vô Lượng Âm Thanh vương vãi PhậtNhất trọng tâm đảnh lễ Tài quang quẻ PhậtNhất trọng tâm đảnh lễ Kim Hải quang quẻ PhậtNhất trung khu đảnh lễ Sơn Hải Huệ Tự trên Thông vương vãi PhậtNhất trọng điểm đảnh lễ Đại Thông quang quẻ PhậtNhất trung khu đảnh lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn vương Phật.

——————————————————-

Nhất trung ương đảnh lễ Đông Phương độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ Miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự.Nhất trọng điểm đảnh lễ Đông nam giới Phương độc nhất Thiết Chư Phật download Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù trang bị Miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự.Nhất trung tâm đảnh lễ Nam Phương tuyệt nhất Thiết Chư Phật tải Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù vật dụng Miếu tháp, độc nhất vô nhị thiết Phật sự.Nhất trung ương đảnh lễ Tây nam Phương nhất Thiết Chư Phật tải Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ vật Miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự.Nhất trọng tâm đảnh lễ Tây Phương độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật thiết lập Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ vật Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Tây Bắc Phương độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật download Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù trang bị Miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự.Nhất trung tâm đảnh lễ Bắc Phương duy nhất Thiết Chư Phật tải Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ gia dụng Miếu tháp, tốt nhất thiết Phật sự.Nhất trọng điểm đảnh lễ Đông Bắc Phương nhất Thiết Chư Phật cài đặt Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ vật Miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự.Nhất trung ương đảnh lễ Hạ Phương độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ dùng Miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự.Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương nhất Thiết Chư Phật cài đặt Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ dùng Miếu tháp, độc nhất vô nhị thiết Phật sự.Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Thập Phương Tam cố Nhất Thiết Chư Phật. Nhất trung khu đảnh lễ Thập Phương độc nhất vô nhị Thiết Pháp Tạng. (3 lần – 3 lễ)Nhất tâm đảnh lễ Chiêm liền kề Thiện Ác Nghiệp Báo kinh Vi Diệu Pháp Tạng.Nhất trọng điểm đảnh lễ Thập Phương tuyệt nhất Thiết nhân từ Thánh. (3 lần – 3 lễ)Nhất trung khu đảnh lễ Kiên Tịnh Tín người tình Tát Ma Ha Tát.Nhất trọng điểm đảnh lễ Biến Kiết người thương Tát, Quán thay Âm tình nhân Tát Ma Ha Tát.Nhất trung khu đảnh lễ Địa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát. (3 lần – 3 lễ – Xá)

(Quỳ xuống – chắp tay)

 

TU HÀNH SÁM HỐI

Con cùng bọn chúng sanh, tự vô thỉ đến nay, hay vì ba nghiệp, sáu căn với trọng tội làm cho chướng ngại buộc phải không khám phá chư Phật, ngần ngừ xuất ly sinh tử, thuận theo sinh tử, chần chừ giáo lý vi diệu. Ngày này tuy đang biết, dẫu vậy do nhỏ và bọn chúng sanh, phần nhiều bị toàn bộ tội nặng có tác dụng chướng ngại. Hôm nay xin đối trước ý trung nhân Tát Địa Tạng, thập phương Chư Phật, rộng vì toàn bộ chúng sanh mà lại quy y sám hối. Duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng bé tội chướng tiêu diệt. (Lễ)

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, đa số nguyện đoạn trừ tía chướng, quy mạng sám hối. (Lễ)

Con cùng bọn chúng sanh:

Từ vô thỉ tới thời điểm này đều do tham ái con kiến chấp, trong lòng suy tính xẻ – nhân
Ngoài thêm các bạn xấu
Không chút tùy hỷ, việc thiện của người
Duy có bố nghiệp, tạo thành nhiều tội chướng
Việc tuy không rộng, dẫu vậy ác chổ chính giữa lan tràn
Ngày tối liên tục, không còn gián đoạn
Lại phạm lỗi lầm, không thích người biết
Không sợ hãi ác đạo
Không tàm ko quýKhông biết nhân quả.

Vì nuốm ngày nay:

Thâm tín nhân quả
Sanh lòng hổ thẹn
Luôn luôn sợ hãi
Phát lồ sám hối
Đoạn trung ương tương tục
Phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện
Tinh cần sách tấn cha nghiệp, sửa thay đổi tội nặng trong quá khứ
Tùy tin vui Phàm Thánh mặc dù chút thiện nhỏ
Nguyện mười phương chư Phật tất cả đại trí huệ, rất có thể cứu bạt cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh tử vô tận, đến bờ của Tam đức.Từ vô thỉ mang lại nay, chần chờ tánh của những pháp vốn không tịch, buộc phải tạo những tội ác. Ni biết không tịch, cầu đạo người thương Đề, nguyện độ bọn chúng sanh, rộng lớn tu những điều thiện, đoạn toàn bộ điều ác.

Duy nguyện không còn thảy Tam Bảo, Địa Tạng bồ Tát, tự bi nhiếp thọ, nghe con sám hối: (Lễ)

Con đệ tử:……………………….. Chí chổ chính giữa sám hối:

Con cùng chúng sanh, từ bỏ tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật, đồng thể chư Phật.

Do vô minh yêu thích ám, huân tập nhân duyên, hiện tại cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập những ác pháp. Sáu căn ba nghiệp, tạo những tội chướng: long giá ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn cho luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi.

Giả như muốn tu hành, nhưng vô số nghi – chướng… hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc chạm mặt tà kiến, không đủ trợ duyên, tín ko thành… Nay chạm mặt Địa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát, dùng lời thanh thanh an ủi, khai thác mê mờ cho con, rửa sạch trọng tâm con, mong ai sám hối. Duy nguyện thập phương chư đại từ Tôn, hội chứng tri hộ niệm cho con sám hối, không còn tạo lại.

Nguyện nhỏ cùng hết thảy bọn chúng sanh, cấp tốc được trừ diệt từ vô lượng kiếp mang lại nay, mười ác, tư trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng Tam Bảo, tội tốt nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là ko tịch, tuy nhiên, từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chưa tồn tại định thật mà hoàn toàn có thể chứng đắc.

Nguyện toàn bộ chúng sanh, mau đạt bổn tâm, vĩnh viễn bài trừ tội căn.

Sám ân hận xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (1 Lễ)

 

PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN

Con đệ tử:………………… chí trung ương khuyến thỉnh:

Nguyện không còn thảy bồ Tát vào mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đang thành chánh giác, nguyện hay trú trên thế, vận lăn bánh xe pháp, không nhập Niết bàn.

Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

PHÁT NGUYỆN TÙY HỶ

Con đệ tử:………………………… chí trọng tâm tùy hỷ:

Nguyện cho bé và toàn bộ chúng sanh, xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn trọng tâm đố kỵ. Đối với tất cả công đức tu học cùng thành tựu của những cõi nước trong bố đời, thảy số đông tùy hỷ.

Tùy hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

 

PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Con đệ tử:………………….. Chí tâm hồi hướng:

Nguyện đem tất cả Công đức mà bé tu được, làm tác dụng cho tất cả Chúng sanh, đồng hướng đến trí Phật, cho thành Niết Bàn.

Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TỌA TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU PHÁP MÔN NGŨ HỐI

Con đệ tử:…………………. Chí vai trung phong phát nguyện:

Nguyện mười phương Tam Bảo, Địa Tạng từ bỏ Tôn, yêu thương xót hộ trì, cứu giúp bạt chủng tế, khiến cho thế giới này, tiêu trừ thiên tai rượu cồn loạn, chánh pháp lưu thông, mọi cả phần nhiều sanh tịnh tín, không tồn tại các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma.

Con và chúng sanh, mau chóng hủy diệt trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống thường ngày sung túc, tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai nhiều loại quán đạo ưng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự trung khu cảnh giới chân thật, xả thân vào trái đất khác, sinh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thị giả chư Phật, được Phật thọ ký trở lại trần lao, phổ độ quần mê đồng quy mật tạng.

Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

(Đứng lên, chắp tay)

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đại đạo, vạc lòng vô thượng. (Lễ)