Sản phẩm: Nước khoáng Vĩnh Hảo 20L không ga
Thành phần: Nước khoáng
Dung tích : 20L.Thương hiệu: Vĩnh Hảo.Loại Bình : tất cả vòi và bình úp mang đến máy rét lạnh
118,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2947,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","step":1},"attributes":"attribute_pa_loai-binh":"binh-co-voi","attribute_pa_vo-binh":"da-co-san-vo-binh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":68000,"display_regular_price":68000,"image":"title":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","caption":"","url":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","alt":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg","srcset":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg 420w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg 300w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg 100w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-270x270.jpg 270w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-375x375.jpg 375w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-140x140.jpg 140w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-20x20.jpg 20w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg 450w","sizes":"(max-width: 420px) 100vw, 420px","full_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","full_src_w":450,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":420,"src_h":420,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":3,"price_html":"68,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2948,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","step":1,"attributes":"attribute_pa_loai-binh":"binh-up-nguoc-dung-cho-may-nong-lanh","attribute_pa_vo-binh":"chua-co-vo-binh-phi-coc-vo-50-000d-vo","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":118000,"display_regular_price":118000,"image":"title":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","caption":"","url":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","alt":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg","srcset":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg 420w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg 300w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg 100w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-270x270.jpg 270w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-375x375.jpg 375w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-140x140.jpg 140w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-20x20.jpg 20w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg 450w","sizes":"(max-width: 420px) 100vw, 420px","full_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","full_src_w":450,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":420,"src_h":420,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":3,"price_html":"118,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2949,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","step":1,"attributes":"attribute_pa_loai-binh":"binh-up-nguoc-dung-cho-may-nong-lanh","attribute_pa_vo-binh":"da-co-san-vo-binh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":68000,"display_regular_price":68000,"image":"title":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","caption":"","url":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","alt":"Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o bu00ecnh 20L","src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg","srcset":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-420x420.jpg 420w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg 300w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg 100w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-270x270.jpg 270w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-375x375.jpg 375w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-140x140.jpg 140w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-20x20.jpg 20w, https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg 450w","sizes":"(max-width: 420px) 100vw, 420px","full_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o.jpg","full_src_w":450,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dailyvinhhao.vn/wp-content/uploads/2017/05/Nu01b0u1edbc-khou00e1ng-Vu0129nh-Hu1ea3o-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":420,"src_h":420,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":3,"price_html":"68,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2950,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","step":1>">
Loại bìnhChọn một tùy chọn
Bình tất cả vòi
Bình úp ngược dùng cho sản phẩm nóng lạnh
Vỏ bìnhChọn một tùy chọn
Chưa có vỏ bình - phí tổn cọc vỏ 50.000đ/vỏ
Đã gồm sẵn vỏ bình
Xóa

Tên SP : Nước khoáng Vĩnh Hảo 20LDung tích : 20 lít
Quy bí quyết : Bình tất cả vòi Sản xuất : Cty Vĩnh HảoKhuyến mãi : Liên hệHình thức cài : Giao hàng tận tay miễn phí 

- cài 10kg gạo trở lên sẽ sở hữu được quà khuyến mãi

- Xuất hóa đơn VAT nếu bao gồm nhu cầu


*

Dịch vụ giao nước tận nơi của An Bình Phát chuyên cung cấp bình nước khoáng Vĩnh Hảo 20L với giá xuất sắc nhất. Nhận giao hàng nước suối Vĩnh Hảo 20L, nước Vĩnh Hảo chai nhỏ… Xin hãy liên hệ với shop chúng tôi để biết thêm những chương trình khuyến mãi nước uống Vĩnh Hảo. Những chương trình tài trợ máy nóng lạnh, chân kệ Vĩnh Hảo hoặc được báo giá xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Nước khoáng vĩnh hảo bình 20 lít

*

Vĩnh Hảo – mối cung cấp khoáng danh tiếng từ năm 1928

Thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo có lẽ quá quen thuộc thuộc đối với người dân Việt Nam.

Ngày từ hầu như năm Năm 1928, các nhà kỹ thuật Pháp vẫn phát hiện chất lượng tuyệt vời của mối cung cấp suối khoáng Vĩnh Hảo tại quanh vùng huyện tuy Phong – thức giấc Bình Thuận. Chất lượng nguồn suối khoáng sống đây tốt sánh ngang với nước khoáng Vichy nổi tiếng nhân loại của Pháp. Nên doanh nghiệp Socíeté Civile D’Etudes Des Eaux Minérals De Vinh Hao bắt đầu khai thác và thương mại dịch vụ hóa.

Từ đó, sản phẩm nước khoáng Vichy – Vĩnh Hảo đã thành lập và hoạt động và sở hữu thị đa phần nhất trên thị trường việt nam lúc bấy giờ. Không dừng tại đó, nước khoáng Vĩnh Hảo còn xuất khẩu đi thị phần các nước tức giận như Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan,… cùng sớm khẳng định phong cách Quốc tế của mình.

Nước khoáng Vĩnh Hảo – kiệt tác tinh hoa của thiên nhiên

Tại mảnh đất Tuy Phong – Bình Thuận, mỗi năm phần đa giọt mưa thuần khiết rơi xuống vùng núi cao hoang sơ, nơi mặt đất chưa bị ô nhiễm, rồi len vào hầu hết kẻ đá, bước đầu hành trình chiếu thẳng qua “bộ lọc tự nhiên” trước khi tập trung tại đích cho 2000m sâu sâu dưới lòng đất – mạch nước ngầm Vĩnh Hảo.

Một cách chậm rãi, đông đảo giọt nước từ bỏ từ trải qua Bộ thanh lọc tự nhiên bao hàm 3 tầng đá tổ ong – đất sét nứt – cat trắng, vừa mới được lọc sạch mát tạp chất, vừa “ngậm” theo Kali, Natri, Canxi, Magie và đặc biệt là Bicarbonate với cùng một tỉ lệ cân bằng, tốt nhất cho cơ thể con người. Bộ lọc này tạo ra loại nước khoáng cân bằng và an toàn đến mức có thể uống trực tiếp tại nguồn ngay trong khi vừa khai quật lên chứ không cần qua cách xử trí như một trong những loại nước khoáng khác.

Để giữ nguyên sự thuần khiết của nước khoáng Vĩnh Hảo, khối hệ thống khai thác được để ngay tại khoanh vùng này, bảo vệ nước vừa chuyển lên phương diện đất vẫn chạy qua khối hệ thống phân tích, giảm sút hàm lượng khoáng chất tuỳ mục tiêu sử dụng cùng đóng chai ngay lập tức, không tồn tại sự can thiệp đáng kể nào của bàn tay bé người.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Sự Cố Bàn Là Hơi Nước Bị Chảy Nước Đơn Giản Tại Nhà

Nguồn nước mưa tinh khiết. Bộ lọc tự nhiên và thoải mái an toàn. Đóng chai ngay tại nguồn. Một quy trình tự nhiên khép kín, giải thích cho sự trong sáng và chất lượng không chuyển đổi suốt 80 năm vừa qua của nước khoáng Vĩnh Hảo.

*

Những lưu ý khi sử dụng bình nước khoáng Vĩnh Hảo 20L.

Nước khoáng Vĩnh Hảo 20L có 2 một số loại bình : Bình Vĩnh Hảo 20L có vòi và bình không tồn tại vòi. (dùng đến máy nóng lạnh)Thành phần là nước khoáng. Khi hấp thụ nước Vĩnh Hảo có cảm giác hơi lợ và còn lại hậu vị sau khi uống. Người dùng mới cần được làm quen một thời gian. Tiếp đến uống nước khoáng Vĩnh Hảo sẽ cảm thấy thông thường và khôn cùng ngon.Nước Vĩnh Hảo ko đông hoàn toàn khi áp dụng làm đá.Không nên dùng nước khoáng Vĩnh Hảo để trộn sữa.

An Bình vạc – Đại lý nước khoáng Vĩnh Hảo chính hãng uy tín tại TPHCM


Nước uống ảnh hưởng trực sau đó sức khỏe. Cho nên vì thế để bảo đảm sức khỏe cho mình và tín đồ thân, khi thay đổi nước uống đóng bình Vĩnh Hảo, chỉ nên chọn những nhiều loại nước uống có thương hiệu trên thị trường, và được hỗ trợ từ những đại lý phân phối nước Vĩnh Hảo chính hãng, uy tín.
Với bề dày bên trên 10 năm kinh nhiệm vào lĩnh vực marketing Nước Uống, An Bình Phát là nhà hỗ trợ nước uống uy tín, được rất nhiều khách hàng tin cậy lựa chọn mỗi khi có nhu cầu.
Hiện nay chúng tôi đang kinh doanh chủ yếu ớt là các sản phẩm Nước Khoáng và Nước Tinh Khiết bậc nhất tại Việt Nam, bao gồm rất nhiều phần nhiều thương hiệu có uy tín như: Nước Khoáng Vĩnh Hảo, Nước Khoáng Lavie, Nước kiềm I-on Life, Nước trong sáng Aquafina, Nước tinh khiết Sawanew, Nước trong sáng Top, Nước trong sáng Bidrico… với tương đối nhiều quy biện pháp khách nhau từ chai 330ml, 350ml, 500ml, 1,5l…đến bình 19L, 20L, 21L… cân xứng cho mọi yêu cầu sử dụng của khách Hàng.