Máy là phiên bản Nhật mặt hàng likenew 97-99% đang qua sử dụng, cầm tay từ thị phần Nhật.

Bạn đang xem: Sony xz premium xách tay nhật

Máy kèm theo dây sạc cáp SamsungHỗ trợ trả dần 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả dần dần từ 18 tuổiHỗ trợ sứt thẻ
*
 
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2100000,"display_regular_price":2100000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-510x510.jpg 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-300x300.jpg 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-150x150.jpg 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-100x100.jpg 100w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3870,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7793,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2100000,"display_regular_price":2100000,"image":"title":"xzpremiumpink-11_800x449","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-510x286.jpg","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-510x286.jpg 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-300x168.jpg 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-768x431.jpg 768w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":449,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":286,"image_id":7795,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7794,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2100000,"display_regular_price":2100000,"image":"title":"sony-xperia-xz-premium-den-2-org","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png 400w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-300x300.png 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-150x150.png 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","full_src_w":400,"full_src_h":400,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":7725,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7142,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2100000,"display_regular_price":2100000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7338,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","attribute_pa_tinh-trang-may":"97","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-510x510.jpg 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-300x300.jpg 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-150x150.jpg 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-100x100.jpg 100w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/01/xzp-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3870,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7340,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_tinh-trang-may":"97","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"sony-xperia-xz-premium-den-2-org","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png 400w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-300x300.png 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-150x150.png 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org.png","full_src_w":400,"full_src_h":400,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/sony-xperia-xz-premium-den-2-org-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":7725,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7339,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","attribute_pa_tinh-trang-may":"97","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"xzpremiumpink-11_800x449","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-510x286.jpg","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-510x286.jpg 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-300x168.jpg 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-768x431.jpg 768w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":449,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2022/07/xzpremiumpink-11_800x449-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":286,"image_id":7795,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7143,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","attribute_pa_tinh-trang-may":"97","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatmobile.vn/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7145,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Màu sắc

SONY Xperia XZ Premium xách tay 1 SIM cùng 2 SIM giá bèo nhất trên thuyed.edu.vn
SONY Xperia XZ Premium cũ - bắt đầu Fullbox Xách tay thiết yếu hãng từ EU và Hong Kong, 1SIM - 2SIM đủ màu đủ dung lượng 4GB/32GB - 4GB/64GB được bán tại thuyed.edu.vnvới giá thấp nhất thị trường.

*


Hỗ trợ trả dần 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụng. ưng chuẩn online

Hỗ trợ trả dần tuổi tự 18, chỉ cần CMND + GPLX

Tất cả thành phầm đều được tặng bảo hành vàng nguồn + màn hình.

Xem thêm: Giá Dép Adidas Quai Ngang Chính Hãng Nam Nữ, Hàng Hiệu Cao Cấp, Giá Tốt

Sản phẩm được bảo hành theo đúng cơ chế tại thuyed.edu.vn.

Cam kết tất cả sản phẩm đẩy ra đều là chính hãng sản xuất.

Giá những sản phẩm luôn rẻ tuyệt nhất thị trường


*

*

*


*

Giảm ngay50%khi Dán kính cường lực dẻo PPF chỉ còn120k giảm ngay20 - 30%khi cài đặt phụ kiện thẻ nhớ, bao da, ốp sống lưng ... Bớt ngay200ktiền mặt lúc muaĐỒNG HỒnam/nữ bao gồm hãng bất kỳ tại cửa hàng Trợ giá bán Đế sạc khôn cùng tốc cảnh báo 8 bao gồm hãng chỉ590k Trợ giá chỉ SDP xiaomi 10.000m
Ah bh 01 năm bao gồm hãng chỉ350k Trợ giá Thẻ lưu giữ 16GB Class 10 bảo hành 01 năm thiết yếu hãng chỉ230k cung ứng miễn phí thiết đặt phần mượt trọn đời máy


Chính sách bảo hành&đổi trả | sở hữu trả góp

Liên hệ mua sắm chọn lựa : 19008672

XPERIA XZ PREMIUM MỚI | XPERIA XZ PREMIUM LIKENEW | XPERIA XZ PREMIUM QUỐC TẾ | XPERIA XZ PREMIUM 2 SIM


Mỗi tháng công ty chúng tôi đều bao gồm đợt giảm ngay dịch vụ cùng sản phẩm nhằm mục đích tri ân khách hàng. Để bao gồm thể cập nhật kịp thời số đông đợt áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá này, vui mừng nhập add email của người tiêu dùng vào ô dưới đây.
Hỗ trợ trả góp

*


*

DMCA.com Protection Status

Bài viết liên quan