Cùng một ý nghĩa sâu sắc nhưng 1 câu có không ít cách viết không giống nhau trong giờ đồng hồ Anh. Đây cũng là dạng bài tập hay gặp, đặc biệt quan trọng đối với những đề thi môn tiếng Anh vào trường cung cấp 2, cấp cho 3, đại học. Thuộc tuhocielts.vn khám phá về các cấu tạo viết lại câu nâng cao trong tiếng Anh các bạn nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu thường chạm chán trong giờ Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nang cao

to prefer doing sth lớn doing sth = would rather bởi vì sth than do sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm những gì hơn làm cho gì

2. To look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to lớn give thought khổng lồ : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to vị sth = S + be + supposed to vị sth: có nghĩa vụ làm gì

5. To lớn be determined lớn = lớn have a determination to: dự định

6. To lớn know (about) = to have knowledge of: biết

7. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko đáng, vô ích làm gì

8. To lớn tend to lớn = khổng lồ have a tendency khổng lồ : có khuynh hướng

9. To intend khổng lồ +inf = to lớn have intention of + V_ing: dự định


10. Khổng lồ desire khổng lồ = have a desire to: khao khát, ao ước muốn

11. To succeed in doing sth = manage to bởi vì sth: làm việc gì thành công

12. To wish = to have a wish / lớn express a wish: ao ước


*
*
Viết lại câu có because

13. To visit Sb = khổng lồ pay a visit to Sb / lớn pay Sb a visit: thăm viếng

14. To discuss Sth = khổng lồ have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able khổng lồ = to lớn be possible: có thể có tác dụng gì

16. Khổng lồ decide khổng lồ = to make a decision to: quyết định

17. Lớn talk khổng lồ = to have a talk with: nói chuyện

18. Understand = to lớn be aware of: hiểu, nhấn thức

19. Khổng lồ explain Sth = to give an explanation for: giải thích

20. To call Sb = to give Sb a call: gọi năng lượng điện cho…

21. Lớn be interested in = to lớn have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: bởi vì

23. To drink = khổng lồ have a drink: uống

24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as thoughNghĩa: dường như, có vẻ như

25. To photograph = to lớn have a photograph of : chụp hình

26. To lớn cry = to lớn give a cry : khóc kêu

27. To laugh at = to lớn give a laugh at: cười nhạo

28. Lượt thích = to be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích dòng gì

29. Lớn welcome Sb = to give Sb a welcome: chào đón

30. Lớn kiss Sb = to give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used to lớn +Ving /N = S + be accustomed to lớn + Ving: thường/quen với làm gì

Cấu trúc VIẾT LẠI CÂU giờ Anh là loại bài tập thừa quen thuộc, nhất là trong các kì thi Đại học, TOEIC, IELTS,... ở cả 4 kỹ năng tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết. Đây là dạng bài liên quan đến tài năng paraphrasing (diễn giải) với độ khó tùy theo mức độ tiếp xúc hay học thuật. Vào khuôn khổ bài viết này, Lang
Go sẽ giới thiệu đến bạn những cấu tạo viết lại câu tiếng Anh thông dụng nhất để bạn tiện lợi áp dụng trong vô số nhiều hoàn cảnh.

*

Cấu trúc Viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh tự cơ phiên bản đến nâng cấp - Lang
Go

A. CÂU TRÚC VIẾT LẠI CÂU THÔNG DỤNG trong TIẾNG ANH


1. To prefer doing sth to doing sth = would rather bởi sth than bởi vì sth = S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth: thích làm gì hơn làm gì
24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as though: nhường nhịn như, có vẻ như
I like collecting stamps = I am interested in collecting stamps = I bcollecting stamps = I am keen on collecting stamps = I’m fond ofcollecting stamps.
bshe is old, she can compute very fast = Despite/In spite of her old age, she can compute very fast.

Xem thêm: Làm sáo bằng ống nhựa - hướng dẫn cách làm cây sáo từ ống nhựa pvc


It seems that he will come late = It appears that / it is likely he will come late = He is likely lớn come late = It looks as if he will come late
* Prefer doing sth to doing sth = Would rather vị sth than vị sth = S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth
She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at homethan go out = She like staying at trang chủ better than going out.
Lan often cried when she meets with difficulties = Nana is used to crying when she meets with difficulties = Lan is accustomed khổng lồ cryingwhen she meets with difficulties.
Trên đây là những cấu tạo viết lại câu nổi bật trong tiếng Anh mà bất cứ người học nào thì cũng phải ghi nhớ.

*

Lộ trình học tập IELTS IELTS Listening IELTS Reading IELTS Speaking IELTS Writing IELTS Grammar IELTS Vocabulary Pronunciation
*

*

*

LỊCH KHAI GIẢNG


*

TẦM NHÌN: khối hệ thống luyện thi IELTS Lang
Go ước muốn trở thành yêu quý hiệu mũi nhọn tiên phong tại vn trong lĩnh vực đào tạo, chinh phục chứng chỉ Tiếng nước anh tế - đồng hành cùng người việt nam vươn ra nuốm Giới.

SỨ MỆNH: IELTS Lang
Go thành lập và hoạt động với sứ mệnh biến hóa tư duy cùng thói quen của người việt trong luyện thi IELTS nói riêng và học giờ Anh nói chung, nhằm giúp người học thành công, hạnh phúc hơn vào sự nghiệp với cuộc sống.

*