Nơi an nghỉ đẹp mắt như tranh của chũm Công nương Diana

Công nương Diana được an nghỉ trên mảnh đất nền của gia đình Spencer ở phân tử Northamptonshire, chỗ bà từng sinh sống thời thơ ấu. 


Ppb
IZKV2Emo-v
Cw" alt="*">