*
Giao sản phẩm miễn phí

Đơn hàng > 1.000.000đ trong nội thành HN, HCM

*
Chính sách thay đổi hàng

Đổi mặt hàng với bất kỳ lý do trong vòng 3 ngày

*
Tích điểm giảm ngay trọn đời

Tích Lũy > 2 triệu ( Silver 5% ) | > 7 triệu ( Gold 7% ) | > 30 triệu ( đá quí 10% )

*
Hỗ trợ online

0966778790


Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe cộ mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7697,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-linh","attribute_pa_size":"l","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe pháo mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7698,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-linh","attribute_pa_size":"m","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe pháo mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe cộ mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7699,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_size":"xl","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe pháo mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7700,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_size":"l","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe pháo mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7701,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_size":"m","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"gu0103ng tay xe cộ mu00e1y oakley","caption":"","url":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","alt":"gu0103ng tay xe pháo mu00e1y oakley","src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","srcset":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg 320w, https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-300x400.jpg 300w","sizes":"(max-width: 320px) 100vw, 320px","full_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley.jpg","full_src_w":320,"full_src_h":427,"gallery_thumbnail_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://armyhaus.com/wp-content/uploads/2015/11/gu0103ng-tay-xe-mu00e1y-oakley-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":320,"src_h":427,"image_id":"7963","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"AH0006","variation_description":"","variation_id":7702,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu SắcChọn một tùy chọn
Đen
Xanh lính
SizeChọn một tùy chọn
LMXLXóa


*
*
*
*
*
*
*

giao hàng trong 24h

Áp dụng với giao dịch trên 500.000 đ ở sài gòn và Hà Nội.

Bạn đang xem: Găng tay oakley cụt ngón


bảo đảm chất lượng

toàn bộ các sản phẩm Ant Furniture cung cấp đều bảo đảm chất lượng lúc tới tay bạn tiêu dùng.


thành phầm chính hãng sản xuất

cửa hàng chúng tôi cung cấp các thành phầm nhập khẩu chủ yếu hãng.


Mô tả

Đánh giá chỉ (0)


Mô tả

Đối với những người dân theo xua đuổi phong cách bụi bặm bụi bờ thì chiếc bít tất tay tay Oakley có gù cụt ngón sẽ khá thích hợp. Xây đắp hở ngón vô cùng tiện nghi giúp bạn dễ chịu trong đa số hoạt động. Không phải tháo căng thẳng tay vẫn rất có thể sử dụng điện thoại thông minh dễ dàng. Đây là mẫu bao tay tay xe trang bị được bạn dùng đánh giá cao.

Xem thêm:

*

Giới thiệu sản phẩm

Khi chạy xe đường dài bạn nên trang bị bao tay tay. Không chỉ là giúp bảo vệ đôi bàn tay, sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái khi tinh chỉnh xe. Bức xúc tay Oakley gồm gù cụt ngón được thiết kế theo phong cách thời trang của quân đội Mỹ. Xây cất bền đẹp, đậm chất cá tính sẽ rất phù hợp trong những chuyến đi xa.

*

Với mẫu mã bao tay hở ngón chơi phương án của quân team Mỹ. Tương xứng với những bạn trẻ thích sự cá tính, độc đáo. Căng thẳng tay được thiết kế từ gia công bằng chất liệu mềm mại, êm ái chế tạo sự thoải mái và dễ chịu khi lái xe. Các lỗ thông khí được thiết kế với đẹp mắt. Hạn chế tối đa tình trạng tiết các giọt mồ hôi khi hoạt động.

*

Bên trong lòng bàn tay có phong cách thiết kế với độ dính khá tốt, chống trơn trượt trượt hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng stress tay trong đa số hoàn cảnh. Rất thích hợp khi lái xe ga hay tinh chỉnh và điều khiển xe lúc trời mưa. Bạn hoàn toàn rất có thể cầm nắm phần lớn thứ nhưng không sợ bị tuột. Kiểu dáng cụt ngón thuận lợi khi sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh thông minh

Không hầu hết vậy, stress tay cụt ngón Oakley còn được máy thêm gù cứng bảo vệ rất êm. Bao gồm tính năng đảm bảo mu bàn tay bạn tốt nhất khi có sự cố xảy ra trên đường, giúp đỡ bạn yên trung khu hơn khi chạy xe đi xa hay đi phượt. Cài đôi găng tay tay ứng dụng này lúc lái xe vẫn góp phần đem đến những chuyến hành trình hoàn hảo.

Phần dây kéo gồm thêm phần khóa giúp bạn dễ dãi điều chỉnh form size tùy theo ý thích. Nói cách khác rằng căng thẳng tay Oakley tất cả gù cụt ngón là sự việc lựa chọn cực tốt hiện nay. Dòng sản phẩm sở hữu nhiều ưu thế vượt trội được fan dùng đặc trưng yêu thích.

*

Thông tin chi tiết găng tay Oakley gồm gù cụt ngón

– yêu thương hiệu: Oakley

– chất liệu: kaki khôn cùng bền, co và giãn tốt, gù làm cho từ cao su cao cấp

– Size: Freesize

– màu sắc: rêu, đen, cát

– phong thái thời trang lính to gan mẽ, đậm chất ngầu

– Trọng lượng: 200g