ngôi trường Đại học Khoa học, Đại học tập Huế bao gồm sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực unique cao; nghiên cứu và phân tích cơ bạn dạng và vận dụng về kỹ thuật tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu cách tân và phát triển đất nước.
*
*
*
*
*
*
*
*

ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên, học tập kỳ I,năm học tập 2022 – 2023, thời gian và địa điểm ví dụ như sau:

(Trong khoảng thời hạn đăng ký kết trực tuyến, chống ĐT đang tùy thực trạng và gia tăng số lượng sinh viên ngơi nghỉ mỗi nhóm)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước tiếp sau đây để thuận lợi hơn trong việc đk học phần.

Bạn đang xem: Ngoại ngữ không chuyên huế

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cập nhật Thông tin cá nhân (nếu mở ra bảng yêu thương cầu vấp ngã sung) với bấm giữ ở hình đĩa mềmphía bên cần ô yêu cầu cập nhật.

Bước 2:Ngay học tập kỳ cũ đã tác nghiệp,SVchọn menuĐăng cam kết ngoại ngữ,chọn dòng chữchuyển tiếp cấp độ.Sau khi tiến hành chuyển tiếp,SVsẽthấy được kế hoạch chi tiết của cấp cho độtiếp theođó.Nếu sv không đưa được sang cấp độ mới, SV phải xong học tầm giá còn nợ của các kỳ trước đó cùng điểm QTHT >=50.

Bước 3: ChọnThiết lập học tập kỳ tác nghiệp,chọnHọc kỳ 1 – Năm học 2022-2023(Góc trên phía trái màn hình);

Bước 4: Vào menuĐăng cam kết lớp học phầnđể đk nhóm(SV xemkỹcác định kỳ họcdưới đây trước lúc đăng cam kết học phần, sau đó vào nhóm Zalo tương xứng để dấn các thông tin từ trường và những đơn vị liên quan)

Lưu ý:

Những sinh viên có kế hoạch học quân sự trong học kỳ này, không đk vào lần học này và chờ kế hoạch của học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Xem thêm: Phân Loại Kích Thước Ống Nước Bình Minh Chính Hãng, Cao Cấp, Phân Loại Kích Thước Ống Nước Bình Minh

Dưới đấy là Danh sách những lớp học tập phần với nhóm Zalo tương ứng.

I.Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:Từ nhóm 1 cho nhóm 12:https://zalo.me/g/gvkzxu159

Tiếng Anh A2:Từ team 1 mang đến nhóm 20:https://zalo.me/g/tuqhjc129

Tiếng Anh A2:Từ đội 21 mang lại nhóm 40:https://zalo.me/g/potmvy939

Tiếng Anh B1:Từ nhóm 1 cho nhóm 15:https://zalo.me/g/leconb386

Tiếng Anh B1:Từ nhóm 16 đến nhóm 30:https://zalo.me/g/erdelc932

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngàybắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 1

2

2

4 - 5

A309

2

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 6

2

2

6 - 7

A401

3

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 2

2

3

1 - 2

A309

4

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 3

2

4

4 - 5

A309

5

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 7

2

4

8 - 9

A401

6

AKCA102

Tiếng Anh A1 - team 10

2

5

3 - 4

A401

7

AKCA102

Tiếng Anh A1 - nhóm 4

2

5

1 - 2

A309

8

AKCA102

Tiếng Anh A1 - team 9

2

5

1 - 2

A406

9

AKCA102

Tiếng Anh A1 - đội 5

2

6

4 - 5

A309

10

AKCA102

Tiếng Anh A1 - nhóm 8

2

6

8 - 9

A401

11

AKCA102

Tiếng Anh A1 - nhóm 11

2

7

1 - 2

A401

12

AKCA102

Tiếng Anh A1 - nhóm 12

2

7

4 - 5

A309

13

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 17

2

2

10 - 12

A201

14

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 31

2

2

7 - 9

A404

15

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 11

2

2

7 - 9

A302

16

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 28

2

2

1 - 3

A404

17

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 26

2

2

1 - 2

A403

18

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 14

2

3

3 - 5

A302

19

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 18

2

3

10 - 12

A201

20

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 29

2

3

3 - 5

A404

21

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 6

2

3

1 - 2

A205

22

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 24

2

3

1 - 2

A306

23

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 12

2

3

7 - 9

A302

24

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 30

2

4

1 - 3

A404

25

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 19

2

4

10 - 12

A201

26

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 34

2

4

7 - 9

A404

27

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 2

2

5

3 - 5

A406

28

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 23

2

5

3 - 5

A306

29

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 13

2

5

7 - 9

A302

30

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 32

2

5

3 - 5

A404

31

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 7

2

5

3 - 5

A205

32

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 8

2

5

3 - 5

A301

33

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 20

2

5

10 - 12

A201

34

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 27

2

5

1 - 2

A403

35

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 35

2

5

7 - 9

A404

36

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 22

2

5

1 - 2

A306

37

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 5

2

5

1 - 2

A205

38

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 25

2

6

7 - 9

A403

39

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 21

2

6

10 - 12

A201

40

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 16

2

6

7 - 9

A302

41

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 10

2

6

8 - 9

A301

42

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 36

2

6

7 - 9

A404

43

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 33

2

6

1 - 3

A404

44

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 15

2

6

1 - 3

A302

45

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 9

2

6

6 - 7

A301

46

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 40

2

7

7 - 9

A302

47

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 37

2

7

1 - 3

A301

48

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 4

2

7

7 - 9

A202

49

AKCA202

Tiếng Anh A2 - team 39

2

7

1 - 3

A302

50

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 3

2

7

1 - 3

A202

51

AKCA202

Tiếng Anh A2 - đội 1

2

7

1 - 3

A201

52

AKCA202

Tiếng Anh A2 - nhóm 38

2

7

7 - 9

A301

53

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 28

3

2

7 - 9

A406

54

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 14

3

2

3 - 5

A303

55

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 15

3

2

1 - 3

A402

56

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 1

3

2

1 - 3

A309

57

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 20

3

2

7 - 9

A403

58

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 25

3

2

3 - 5

A403

59

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 6

3

2

7 - 9

A309

60

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 16

3

3

3 - 5

A402

61

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 21

3

3

1 - 3

A403

62

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 7

3

3

7 - 9

A309

63

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 2

3

3

3 - 5

A309

64

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 26

3

4

7 - 9

A406

65

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 8

3

4

7 - 9

A309

66

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 22

3

4

1 - 3

A403

67

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 3

3

4

1 - 3

A309

68

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 27

3

5

7 - 9

A406

69

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 23

3

5

3 - 5

A403

70

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 9

3

5

7 - 9

A309

71

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 17

3

5

1 - 3

A402

72

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 4

3

5

3 - 5

A309

73

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 11

3

6

1 - 3

A406

74

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 10

3

6

7 - 9

A309

75

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 29

3

6

10 - 12

A202

76

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 24

3

6

3 - 5

A403

77

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 19

3

6

7 - 9

A402

78

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 18

3

6

3 - 5

A402

79

AKCB103

Tiếng Anh B1 - đội 5

3

6

1 - 3

A309

80

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 30

3

6

10 - 12

A203

81

AKCB103

Tiếng Anh B1 - team 13

3

7

3 - 5

A401

82

AKCB103

Tiếng Anh B1 - nhóm 12

3

7

7 - 9

A309

II.Các nước ngoài ngữ khác:

1.Nhóm tiếng Hàn A2:https://zalo.me/g/ndtxzb908

Nhóm tiếng Hàn B1:https://zalo.me/g/qajevy093

STT

Mã HP

Tên lớp học tập phần

Số
TC

Ngàybắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - team 1

2

2

10 - 12

A207

2

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - nhóm 2

2

3

10 - 12

A207

3

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - đội 3

2

4

10 - 12

A207

4

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - đội 4

2

5

10 - 12

A207

5

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - team 5

2

6

10 - 12

A207

6

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - team 6

2

7

1 - 3

A303

7

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - team 7

2

7

7 - 9

A303

8

HKCB103

Tiếng Hàn B1 - nhóm 1

3

7

1 - 3

A304

2.Nhóm giờ đồng hồ Nhật A2:https://zalo.me/g/iavenk969

Nhóm tiếng Nhật B1:https://zalo.me/g/wktldu336

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngàybắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

NKCA202

Tiếng Nhật A2 - team 1

2

7

1 - 3

A305

2

NKCA202

Tiếng Nhật A2 - đội 2

2

7

7 - 9

A305

3

NKCB103

Tiếng Nhật B1 - đội 1

3

7

7 - 9

A304

3.Nhóm giờ đồng hồ Pháp A2:https://zalo.me/g/xcyqbk102

Nhóm giờ đồng hồ Pháp B1: https://zalo.me/g/mlqfsm490

STT

Mã HP

Tên lớp học tập phần

Số
TC

Ngàybắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

PKCA202

Tiếng Pháp A2 - đội 1

2

7

1 - 3

A306

2

PKCA202

Tiếng Pháp A2 - đội 2

2

7

7 - 9

A306

3

PKCB103

Tiếng Pháp B1 - đội 1

3

7

1 - 3

A308

4

PKCB103

Tiếng Pháp B1 - đội 2

3

7

7 - 9

A308

4.Nhóm giờ đồng hồ Trung A2:https://zalo.me/g/sorhss278

Nhóm giờ đồng hồ Trung B1: https://zalo.me/g/glggog734

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngàybắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

TKCA202

Tiếng Trung A2 - team 1

2

2

10 - 12

A401

2

TKCA202

Tiếng Trung A2 - đội 2

2

3

10 - 12

A401

3

TKCA202

Tiếng Trung A2 - nhóm 3

2

4

10 - 12

A401

4

TKCA202

Tiếng Trung A2 - nhóm 4

2

5

10 - 12

A401

5

TKCA202

Tiếng Trung A2 - team 5

2

6

10 - 12

A401

6

TKCA202

Tiếng Trung A2 - đội 6

2

7

10 - 12

A201

7

TKCA202

Tiếng Trung A2 - đội 7

2

7

1 - 3

A403

8

TKCA202

Tiếng Trung A2 - team 8

2

7

7 - 9

A403

9

TKCA202

Tiếng Trung A2 - team 9

2

7

7 - 9

A404

10

TKCB103

Tiếng Trung B1 - team 1

3

7

1 - 4

A404

Thờigian học vận dụng tại ngôi trường Đại học Ngoại ngữ, đề nghị Sinh viên xem kỹ các mốc thời hạn để đăng ký lớp học tập phần.

*
English
*

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO thông báo Chương trình đào tạo và huấn luyện ngoại ngữ không siêng dữ liệu sinh viên tốt nghiệp KHOA HỌC CÔNG NGHỆ những đề tài NCKH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHẢO THÍ & ĐBCLGD Thi Đánh giá năng lượng ngoại ngữ ĐỀ ÁN NNQG 2020 SINH VIÊN Cựu sinh viên - học viên ĐOÀN THỂ TUYỂN SINH tuyển chọn sinh Đại học
*

trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức triển khai thi review năng lực cổng đầu ra NNKC đợt 1 năm 2020 mang lại sinh viên chủ yếu quy của Đại học tập Huế, kế hoạch đổi khác cụ thể như sau: (xem cụ thể file đính kèm) chi tiết...

trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học tập Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học tập Huế (ĐHH) đã với đang học tập ngoại ngữ không siêng (NNKC) trên trường ĐHNN về planer nộp học phí cho học tập kỳ 1 năm học 2018-2019 và đầy đủ học kỳ còn nợ trước kia như sau: chi tiết...

Trường thông tin hướng dẫn nộp ngân sách học phí ngoại ngữ không chuyên qua áp dụng thu hộ trên app VIETTELPAY, sv xem để thực hiện. Bỏ ra tiết...

theo các con số đã được thống kê thống kê của các đợt thi reviews năng lực tiếng Anh không siêng trên sản phẩm tính giành riêng cho sinh viên Đại học Huế vừa qua, kết quả thi năng lực Nói của sinh viên tốt nhất trong các bốn kỹ năng. Chi tiết...
phòng Đào tạo, trường Đại học Ngoại ngữ giữ hộ hướng dẫn bắt đầu nhất công việc làm bài bác thi B1 (NNKC) trên thiết bị tính, cụ thể như sau (xem chi tiết file thêm kèm). Chi tiết...
sinh viên năm thứ nhất và sinh viên các năm trên chưa học ngoại ngữ không chuyên cài file gắn thêm kèm nhằm xem những hướng dẫn, quy định gồm liên quan. Xem theo sản phẩm công nghệ tự những văn bản. Trong quy trình thực hiện tại nếu gồm điều gì không rõ liên hệ thành phần Ngoại ngữ không siêng phòng Đào tạo thành trường Đại học Ngoại ngữ và để được giải quyết. Chi tiết...
Kính gửi: - chống Đào tạo thành Đại học tập và công tác HSSV những trường / khoa nằm trong Đại học Huế.Nhằm cung cấp cho các trường / khoa trong việc xét điều kiện chứng chỉ nước ngoài ngữ không chăm khi xét tốt nghiệp đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không vì trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cấp, ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ vẫn triển khai xác thực những chứng từ thuộc diện này cho đa số sinh viên gồm nhu cầu. đưa ra tiết...