Ông Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất vũ khí, lái thử xe thiết giáp

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lái thử một dòng xe bộ binh đánh nhau trong chuyến thị sát những nhà sản phẩm vũ khí sát đây.

Bạn đang xem: Triều tiên

56" trước


Jongun9-1691626022-8512-1691626094.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j
F7ad
Ko0b
CKi
PD0E-tl
LHQ" alt="*">