Donic Acuda S2

Dòng phương diện vợt bọt khí
ACUDA S2 là một loại khía cạnh vợtnhanh cùng với lớp lót có độmềm vừa phải.Điều này tạo nên tốc độ khá cấp tốc và có âm nhạc lớn độc đáo.ACUDA S2 rất cân xứng cho cả ngay sát bàn cùng xabàn.Độ cứng: trung bình
Đặc điểm chơi: buổi tối ưu hóa xoáy, mềm cùng nhanh, với sự điều hành và kiểm soát hoàn hảo.Mặt vợt chế tạo tại Đức.

Bạn đang xem: Mặt vợt donic acuda s2

Donic Acuda S2 là một trong loại cao su đặc trung bình biến hóa có sự kết hợp giỏi giữa vận động quay và động lực học. Vào khi cao su có một trang bị phóng đường tính thoải mái trong lối nghịch thụ động, vào lối đùa tấn công, chúng ta cũng có thể rơi vào sự cung ứng tốt xuất phát từ một tấm trên cùng linh hoạt, dẻo dai cùng năng động.

Thông số mặt vợt trơn bàn donic

Tên phương diện vợt tốc độ Độ xoáy Độ bám Tổng thểDonic Acuda S1 Tốc độ:9.3Độ xoáy:9.0Độ dính:1.7Tổng thể:9.2Donic Acuda S1 Turbo Tốc độ:9.6.Độ xoáy:9.1 Độ dính:3.5Tổng thể:9.5Donic Acuda S2 Tốc độ:8.9Độ xoáy:9.1 Độ dính:2.9 Tổng thể:9.3Donic Acuda S3 Tốc độ:8.4 Độ xoáy:9.1 Độ dính:1.5 Tổng thể:9.0Donic Akkadi Java Tốc độ:9.0Độ xoáy:9.5 Độ dính:8.0 Tổng thể:9.6Donic Akkadi Taichi Tốc độ:6.6Độ xoáy:9.1 Độ dính:4.9 Tổng thể:8.2Donic Akkadi Taichi (Red) Tốc độ:6.8Độ xoáy:9.1 Độ dính:6.5 Tổng thể:9.0Donic Alligator Anti Tốc độ:4.0Độ xoáy:3.0 Độ dính:0.0 Tổng thể:9.8Donic Anti A40 (Anti-spin) Tốc độ:6.0Độ xoáy:2.5 Độ dính:0.0 Tổng thể:6.0Donic Anti Classic Tốc độ:3.0Độ xoáy:2.0Độ dính:- Tổng thể:9.5Donic Baracuda Tốc độ:8.8Độ xoáy:9.5Độ dính:2.4 Tổng thể:9.2Donic Baracuda Big Slam Tốc độ:8.1Độ xoáy:9.2Độ dính:1.3 Tổng thể:8.8Donic Bluefire Tốc độ:10.0.Độ xoáy:9.0Độ dính:10.0 Tổng thể:10.0Donic Bluefire JP 01 Tốc độ:9.0.Độ xoáy:9.8.Độ dính:0.7 Tổng thể:9.7Donic Bluefire JP 03 Tốc độ:8.9 Độ xoáy:9.3Độ dính:0.0 Tổng thể:9.5Donic Bluefire M1 Tốc độ:9.2.Độ xoáy:9.1 Độ dính:2.2 Tổng thể:9.4Donic Bluefire mét vuông Tốc độ:8.7.Độ xoáy:9.1Độ dính:1.6 Tổng thể:9.2Donic Bluefire M3 Tốc độ:8.5.Độ xoáy:9.2.Độ dính:1.5 Tổng thể:9.1Donic Blues Tốc độ:6.0.Độ xoáy:8.0.Độ dính:0.0Donic Coppa Tốc độ:8.5Độ xoáy:8.9.

Xem thêm: 5 Ý Tưởng Trang Trí Tiệm Bánh Kem Hút Khách Nhất Hiện Nay, Top 20 Mẫu Thiết Kế Tiệm Bánh Kem Nhỏ Đẹp

Độ dính:4.3 Tổng thể:9.0Donic Coppa JO Tốc độ:8.7.Độ xoáy:9.0.Độ dính:3.2 Tổng thể:9.2Donic Coppa JO Gold Tốc độ:9.3.Độ xoáy:8.7Độ dính:3.2 Tổng thể:8.8Donic Coppa JO Platin Tốc độ:9.3.Độ xoáy:8.8 Độ dính:1.8Tổng thể:8.8Coppa JO Platin Soft Tốc độ:8.8.Độ xoáy:8.1 Độ dính:1.8 Tổng thể:8.2Donic Coppa JO Silver Tốc độ:8.6 Độ xoáy:9.0.Độ dính:2.6 Tổng thể:8.8Donic Coppa tốc độ Tốc độ:9.3Độ xoáy:8.8 Độ dính:2.4 Tổng thể:9.0Donic Coppa Tagora Tốc độ:8.3 Độ xoáy:8.9Độ dính:2.6 Tổng thể:8.7Donic Coppa Tenero Tốc độ:7.6 Độ xoáy:8.8Độ dính:3.7 Tổng thể:8.6Donic Coppa X1 Gold Tốc độ:9.1Độ xoáy:8.6 Độ dính:2.3 Tổng thể:9.2Coppa X1 Turbo Platin Tốc độ:9.4 Độ xoáy:9.2 Độ dính:2.0 Tổng thể:9.4Coppa X2 Platin Soft Tốc độ:8.7Độ xoáy:9.2 Độ dính:2.3 Tổng thể:9.3Donic Coppa X3 Silver Tốc độ:8.4.Độ xoáy:9.2 Độ dính:2.1 Tổng thể:8.8Donic Desto F1 Tốc độ:9.4.Độ xoáy:8.3 Độ dính:1.3 Tổng thể:8.7Donic Desto F1 HS Tốc độ:9.5Độ xoáy:8.2 Độ dính:3.3 Tổng thể:7.9Donic Desto F2 Tốc độ:8.4 Độ xoáy:8.4 Độ dính:0.7 Tổng thể:8.9Donic Desto F3 Tốc độ:7.5 Độ xoáy:8.5 Độ dính:0.9 Tổng thể:8.4Desto F3 Big Slam Tốc độ:7.7 Độ xoáy:8.4 Độ dính:0.6 Tổng thể:8.9Gallardo power Sound Tốc độ:10.0Độ xoáy:10.0 Độ dính:10.0 Tổng thể:10.0Donic Gallardo Sound Tốc độ:7.4Độ xoáy:8.3 Độ dính:4.0 Tổng thể:7.6Donic Gallardo speed Tốc độ:8.0Độ xoáy:8.3 Độ dính:2.8 Tổng thể:8.3Donic J.O. Waldner Tốc độ:8.2.Độ xoáy:8.8 Độ dính:3.1 Tổng thể:9.4JO Waldner Legend Tốc độ:7.2Độ xoáy:8.5 Độ dính:2.0Donic Liga Tốc độ:6.0Độ xoáy:6.5 Độ dính:4.7 Tổng thể:7.8Donic Quattro Tốc độ:6.8.Độ xoáy:6.8 Độ dính:0.7 Tổng thể:7.0Quattro A"Conda Medium Tốc độ:8.0 Độ xoáy:8.0 Độ dính:0.0 Tổng thể:9.0Quattro A"Conda Soft Tốc độ:6.7Độ xoáy:8.8 Độ dính:2.9 Tổng thể:8.5Quattro Formula Tốc độ:7.9Độ xoáy:8.2 Độ dính:1.8 Tổng thể:8.4Donic Slice40 Tốc độ:6.0.Độ xoáy:8.7 Độ dính:1.3 Tổng thể:8.6Donic Sonex JP Tốc độ:8.5Độ xoáy:8.8 Độ dính:3.0 Tổng thể:9.1Donic Sonex JP Gold Tốc độ:9.1Độ xoáy:8.8 Độ dính:2.6 Tổng thể:8.7Donic Sonex JP Soft Tốc độ:8.2Độ xoáy:8.1 Độ dính:0.7 Tổng thể:7.8Donic Supersonic S40 Tốc độ:6.8Độ xoáy:7.0 Độ dính:5.0 Tổng thể:9.0Donic Traction MS Pro Tốc độ:9.3.Độ xoáy:9.3 Độ dính:3.2 Tổng thể:8.9Donic Traction MS Soft Tốc độ:8.8.Độ xoáy:9.0 Độ dính:5.6 Tổng thể:8.9Donic Twingo Tốc độ:6.6Độ xoáy:7.3 Độ dính:5.0 Tổng thể:7.3Donic Vario Tốc độ:7.6Độ xoáy:7.2 Độ dính:2.6 Tổng thể:8.3Donic Vario Big Slam Tốc độ:7.8Độ xoáy:8.4 Độ dính:0.0 Tổng thể:8.9Donic Vario Cooper S Tốc độ:8.6Độ xoáy:8.8 Độ dính:5.7 Tổng thể:8.7Donic Vario Mach 1 Tốc độ:9.0Độ xoáy:8.0 Độ dính:2.0 Tổng thể:7.0Donic Vario Soft Tốc độ:7.6Độ xoáy:7.7 Độ dính:1.1 Tổng thể:7.8Donic Vario Soft ST Tốc độ:10.0Độ xoáy:10.0 Độ dính:- Tổng thể:-Donic Vario Sound Tốc độ:9.0 Độ xoáy:8.0 Độ dính:2.0 Tổng thể:8.0Vario ST (Tuned) Tốc độ:7.9Độ xoáy:8.8 Độ dính:0.0 Tổng thể:7.6

Phương thức mua hàng:

- lắp thêm nhất bạn cũng có thể đến thẳng tại shop Bongban24h.com tại địa chỉ cửa hàng Phố tô Vĩnh Diện tại hà nội để được support và xem thẳng sản phẩm

-Thứ 2 chúng ta có thể mua mặt hàng online:

Mua trực tiếp bên trên websiteHoặcbạn điện thoại tư vấn điện cho shop hoặc chát trực tuyến đường trên website sẽ được nhân viên hỗ trợ tư vấn và làm giá sản phẩmSau khi tuyển lựa sản phẩm thích hợp nhân viên sẽ xin thông tin để chuyển sản phẩm đến mang đến bạnKhi nhận hàng bạn cũng có thể kiểm tra sản phẩm và giao dịch tiền cho nhân viên chuyển phátMọi chế độ bảo hành sẽ luôn luôn được ghi trên tem sản phẩm và phiếu mua hàng

Đến với Bongban24h.com các bạn sẽ luôn được support một cách chi tiết nhất về thành phầm mình cần, với chi phí cực kỳ phải chăng và chất lượng sản phẩm chính hãng bảo hành dài hạn

Bán tại:Tất cả tỉnh
Tất cả thức giấc (20)Hồ Ch&#x
ED; Minh (2)To&#x
E0;n Quốc (2)H&#x
E0; Nội (2)Tất cả quận
*
shopee.vn
*
đối chiếu giá
*
đối chiếu giá
*
so sánh giá
*
đối chiếu giá
*

Top 5 chủng loại vợt nhẵn bàn tốt nhất có thể 2022

*

Từ A mang lại Z về các cách cố vợt bóng bàn đúng đắn hiện nay

*

Kích thước bàn trơn bàn mini là bao nhiêu?

*

Giày nhẵn bàn Butterfly có xuất sắc không? giá bán bao nhiêu?

*

Top 3 thương hiệu bàn nhẵn bàn được ưa chuông nhất hiện nay

*

Top 4 bàn nhẵn bàn giá thấp nhưng quality đỉnh cao

*

4 chủng loại bàn tấn công bóng bàn vừa tốt vừa tốt nên sở hữu ngay

*

Kinh nghiệm chọn showroom bán bàn nhẵn bàn uy tín và hóa học lượng


*

Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; 3 mặt vợt b&#x
F3;ng b&#x
E0;n Yasaka b&#x
E1;n chạy nhất thị trường

*

Mặt vợt b&#x
F3;ng b&#x
E0;n n&#x
E0;o tốt nhất? C&#x
E1;c ti&#x
EA;u ch&#x
ED; lựa chọn

*

Ticwatch C2 E2 S2 - Bộ cha HOT nhất hiện ni đ&#x
E3; c&#x
F3; mặt tại Techzones

*

Vợt Cầu L&#x
F4;ng cửa hàng - Nơi sở hữu sắm vợt cầu l&#x
F4;ng chất lượng tại TP.HCM

*

3 điều c&#x
F3; thể bạn chưa biết về lưới vợt cầu l&#x
F4;ng

*

Top 5 vợt cầu l&#x
F4;ng Lining c&#x
F4;ng thủ to&#x
E0;n diện nhất tại Votcaulongshop.vn

*

Top 5 mẫu vợt b&#x
F3;ng b&#x
E0;n tốt nhất 2022

*

Review tổng quan nhất về d&#x
F2;ng loa Bookshelf B&W 685 S2


*

Tai nghe Bowers và Wilkins PI7 S2 c&#x
F3; những n&#x
E2;ng cấp n&#x
E0;o đ&#x
E1;ng ch&#x
FA; &#x
FD;?

*

Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; 5 c&#x
E2;y vợt cầu l&#x
F4;ng xịn được c&#x
E1;c vợt thủ huyền thoại tin d&#x
F9;ng

*

Bảng gi&#x
E1; vợt tennis Wilson mới nhất

*

Từ A đến Z về c&#x
E1;c c&#x
E1;ch cầm vợt b&#x
F3;ng b&#x
E0;n đ&#x
FA;ng chuẩn hiện nay

*

3 loại vợt tennis m&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng thể kh&#x
F4;ng biết

*

Mua vợt cầu l&#x
F4;ng h&#x
E3;ng n&#x
E0;o tốt nhất?

*

Bảng gi&#x
E1; vợt tennis Babolat mới nhất th&#x
E1;ng 5/2017

*

Những điều cần biết về vợt cầu l&#x
F4;ng Yonex


CÔNG TY CỔ PHẦN SO SÁNH VIỆT NAM