To&#x
E0;n Cơ sợ run một ch&#x
FA;t, giống như nghĩ đến c&#x
E1;i g&#x
EC;, n&#x
F3;i nhỏ: "Kỳ qu&#x
E1;i, h&#x
EC;nh như từng c&#x
F3; người n&#x
F3;i với ta như vậy? Cảm gi&#x
E1;c... Rất quen thuộc... Ch&#x
FA;ng ta, &#x
E2;n, trước cơ từng gặp nhau sao?"

V&#x
F4; bỏ ra Kỳ hắc hắc cười mấy tiếng, cũng chẳng hề đ&#x
E1;p lại lời n&#x
E0;ng.&#x
A0;

Tử Hồ ph&#x
ED;a sau ra sức cấu hắn, đau đến mức khu&#x
F4;n mặt ng&#x
E0;n năm qua vẫn nhởn nhơ bất cần của hắn cũng muốn biến sắc, thủy bình thường vẫn kh&#x
F4;ng thể nhớ ra m&#x
EC;nh khi n&#x
E0;o th&#x
EC; đắc tội tiểu hồ ly t&#x
F9;y hứng n&#x
E0;y.&#x
A0;


Kỳ qu&#x
E1;i, quả thật kỳ qu&#x
E1;i, tiểu hồ ly n&#x
E0;y trước tê chẳng phải vẫn rất ngoan ngo&#x
E3;n khả &#x
E1;i lại nghe lời sao, mới một ng&#x
E0;n năm kh&#x
F4;ng gặp đ&#x
E3; gắng đổi th&#x
E0;nh c&#x
E1;i dạng n&#x
E0;y.

Bạn đang xem: Vô chi kỳ tử hồ

Tử Hồ ph&#x
E1;t tiết cấu v&#x
E9;o hắn một hồi, t&#x
E2;m ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh cũng cảm thấy đau, d&#x
E0;y v&#x
F2; g&#x
F3;c &#x
E1;o hắn đến r&#x
E1;ch n&#x
E1;t rồi bắt đầu kh&#x
F3;c, V&#x
F4; đưa ra Kỳ thấy n&#x
E0;ng hết kh&#x
F3;c lại cười, hết cười lại kh&#x
F3;c kh&#x
F4;ng khỏi cảm thấy bất lực, chỉ biết th&#x
FA;c thủ v&#x
F4; s&#x
E1;ch nh&#x
EC;n n&#x
E0;ng, t&#x
ED;nh t&#x
EC;nh hắn từ l&#x
FA;c xuất hiện đ&#x
E3; ph&#x
F3;ng kho&#x
E1;ng bất kham, kh&#x
F4;ng qu&#x
E1; c&#x
E2;u nệ, chỉ lúc c&#x
F3; mỹ nh&#x
E2;n xuất hiện mới thu liễm lại mấy phần, b&#x
E0;y ra bộ dạng &#x
F4;n tồn lễ độ, dễ l&#x
E0;m quen thuộc dễ tiếp cận, n&#x
F3;i ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c hơn ch&#x
ED;nh l&#x
E0; bắt chước thư sinh con nh&#x
E0; l&#x
E0;nh, &#x
F4;n h&#x
F2;a nho nh&#x
E3;.

Xem thêm: Tin tức nóng, hình ảnh video mới nhất về tỉnh ninh bình điện tử

Bất qu&#x
E1; c&#x
E1;i loại &#x
F4;n tồn lễ&#x
A0;độ n&#x
E0;y trước mặt Tử Hồ l&#x
E0; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n v&#x
F4; dụng, đơn giản v&#x
EC; trong l&#x
F2;ng hắn, Tử Hồ ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng thể gắn với nhì chữ mỹ nh&#x
E2;n được, hồ ly th&#x
EC; ch&#x
ED;nh l&#x
E0; hồ ly th&#x
F4;i.

(&#x
FD; bạn V&#x
F4; đưa ra Kỳ l&#x
E0; bạn Tử Hồ l&#x
E0; HỒ LY, kh&#x
F4;ng phải NGƯỜI n&#x
EA;n kh&#x
F4;ng thể d&#x
F9;ng nhì chữ Mỹ nh&#x
E2;n – Người đẹp)

Thế l&#x
E0; hắn vội la l&#x
EA;n: "Ngươi thế n&#x
E0;o lại l&#x
FA;c kh&#x
F3;c l&#x
FA;c cười, nỗ lực đổi như thời tiết vậy! C&#x
F3; phải ph&#x
E1;t sốt rồi kh&#x
F4;ng?"&#x
A0;

N&#x
F3;i rồi vỗ một c&#x
E1;i 'ph&#x
E1;ch' l&#x
EA;n c&#x
E1;i tr&#x
E1;n trắng n&#x
F5;n của n&#x
E0;ng. Oa, hắn... Hắn c&#x
F3; biết bốn chữ 'Thương hương tiếc ngọc' viết thế n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng vậy!?

To&#x
E0;n Cơ im lặng nh&#x
EC;n nhị người bọn họ, lại đột nhi&#x
EA;n cảm thấy c&#x
F3; ch&#x
FA;t đồng cảm với Tử Hồ, n&#x
E0;ng ấy th&#x
ED;ch t&#x
EA;n gia hỏa n&#x
E0;y ng&#x
F3;t đ&#x
E3; ng&#x
E0;n năm, nguy&#x
EA;n lại l&#x
E0; th&#x
ED;ch c&#x
E1;i đức t&#x
EC;nh n&#x
E0;y của hắn.

Tử Hồ dẩu m&#x
F4;i n&#x
F3;i: "Bổn c&#x
F4; nương nh&#x
EC;n thấy người liền vui mừng đến ph&#x
E1;t kh&#x
F3;c kh&#x
F4;ng được sao? C&#x
E1;i t&#x
EA;n khỉ l&#x
F4;ng d&#x
E0;y v&#x
F4; lương t&#x
E2;m chết tiệt n&#x
E0;y! Ta nhớ thương người một ng&#x
E0;n năm, người chắc chắn một khắc cũng kh&#x
F4;ng nghĩ tới ta!"

V&#x
F4; chi Kỳ lười phải c&#x
F9;ng n&#x
E0;ng b&#x
E0;n luận c&#x
E1;i vấn đề nữ nhi t&#x
EC;nh trường n&#x
E0;y liền con quay đầu n&#x
F3;i chuyện với To&#x
E0;n Cơ:&#x
A0;"Ngươi trước tê ở tr&#x
EA;n Thi&#x
EA;n Giới kh&#x
F4;ng phải được cung k&#x
ED;nh ngưỡng mộ vẻ vang v&#x
F4; c&#x
F9;ng sao? Thế n&#x
E0;o lại lưu lạc đến hạ giới lịch kiếp? Phạm phải tội g&#x
EC; sao?"

To&#x
E0;n Cơ lắc lắc đầu: "Ta cũng kh&#x
F4;ng r&#x
F5;. Nghĩ kh&#x
F4;ng ra."

V&#x
F4; bỏ ra Kỳ thương tiếc nh&#x
EC;n n&#x
E0;ng, rất nghĩa kh&#x
ED; n&#x
E2;ng tay vỗ vỗ bả vai n&#x
E0;ng, thở d&#x
E0;i: "Kh&#x
F4;ng sao cả! Chuyện trước cơ cũng kh&#x
F4;ng cần nghĩ l&#x
E0;m g&#x
EC; mang đến nặng &#x
F3;c, về sao c&#x
F3; ta bảo vệ ngươi. Nếu gặp kh&#x
F3; khăn g&#x
EC; chỉ cần k&#x
EA;u ta một tiếng, ta lập tức sẽ tới b&#x
EA;n cạnh ngươi."

Hắn tựa hồ đ&#x
E3; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n qu&#x
EA;n mất ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh hiện tại c&#x
F2;n đang bị nhốt tại &#x
C2;m phủ, tuy cả người bị x&#x
ED;ch Định Hải tr&#x
F3;i chặt, h&#x
E0;o kh&#x
ED; vẫn như ng&#x
E0;n năm trước, ngạo nghễ kh&#x
F4;ng hề suy giảm.&#x
A0;

Bài viết liên quan